اطلاعیه عرضه های مازاد

   تاریخ روز عرضه از :                   تا :                    نمایش در هر صفحه      

 

کدعرضه نام کالا نماد کالا کارگزار عرضه کننده تاریخ عرضه نام عرضه کننده تعداد محموله قیمت پایه نوع معامله واحد پول واحد کالا وزن هر محموله گروه کالا تولید کننده تاریخ تحویل نوع تسویه نام تالار
610913 اپوکسی رزین مایع 06EXC KZPC-EREPIRAN06EXCG-603 بانک سامان 1401/11/16 پتروشیمی خوزستان 100 1,179,500 سلف ریال کیلوگرم 880 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - پلیمر - اپوکسی رزین مایع پتروشیمی خوزستان 1401/12/14 نقدی / اعتباری تالار پتروشیمی
610901 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-603 بانک سامان 1401/11/16 پتروشیمی خوزستان 115 1,035,000 سلف ریال کیلوگرم 880 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - پلیمر - اپوکسی رزین مایع پتروشیمی خوزستان 1401/12/14 نقدی / اعتباری تالار پتروشیمی
610338 دی اتانول آمین SHPC-DEAFG-00 بانک ملی 1401/11/12 پتروشیمی شازند 24 233,751 نقدی ریال کیلوگرم 880 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - اتانول آمین پتروشیمی شازند 1401/11/18 نقدی تالار پتروشیمی
610336 دی اتانول آمین SHPC-DEAB-00 بانک ملی 1401/11/12 پتروشیمی شازند 22 233,751 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - اتانول آمین پتروشیمی شازند 1401/11/18 نقدی تالار پتروشیمی
610335 دی اتیلن گلایکول SHPC-DEGKG-00 بانک ملی 1401/11/12 پتروشیمی شازند 20 168,390 نقدی ریال کیلوگرم 920 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 1401/11/18 نقدی تالار پتروشیمی
610331 منو اتیلن گلایکول SHPC-MEGB-00 بانک ملی 1401/11/12 پتروشیمی شازند 187 133,438 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - منواتیلن گلایکول پتروشیمی شازند 1401/11/18 نقدی تالار پتروشیمی
610302 اسید ترفتالیک HUIL-PTACJ-000 سهام بارز 1401/11/16 پتروشیمی محب پلی استر خاوران 120 390,971 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - اسید ترفتالیک Huishang Investment Co. Limited - چین 1401/11/19 نقدی تالار پتروشیمی
610301 پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 MPKP-PETMBG820J-00 سهام بارز 1401/11/16 پتروشیمی محب پلی استر خاوران 95 345,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - پلیمر - پلی اتیلن ترفتالات بطری پتروشیمی محب پلی استر خاوران 1401/11/19 نقدی تالار پتروشیمی
610298 ناودانی 10 ZYSF-PTGOOO000-00 پویان 1401/11/12 مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر 75 207,378 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 صنعتی - فولاد - ناودانی مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر 1401/11/19 نقدی تالار صنعتی
609681 PDA TAR TIOC-PDATARB-00 صبا تأمین 1401/11/11 نفت ایرانول 650 121,793 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - فرآورده های نفتی - PDA TAR نفت ایرانول تهران 1401/11/17 نقدی تالار فرآورده های نفتی

1

2

3

4

5

>>

آخرین