اطلاعیه عرضه های مازاد

   تاریخ روز عرضه از :                   تا :                    نمایش در هر صفحه      

 

کدعرضه نام کالا نماد کالا کارگزار عرضه کننده تاریخ عرضه نام عرضه کننده تعداد محموله قیمت پایه نوع معامله واحد پول واحد کالا وزن هر محموله گروه کالا تولید کننده تاریخ تحویل نوع تسویه نام تالار
562564 اکسید آلومینیوم IALC-DSMALOX-00 بانک صنعت و معدن 1401/05/23 آلومینای ایران 4,875 180,348 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 بازار فرعی - آلومینیوم - اکسید آلومینیوم آلومینای ایران 1401/05/26 نقدی / اعتباری تالار فرعی
562504 پارافین واکس سنگین 5% SOC-HPW05B-00 خبرگان سهام 1401/05/23 نفت سپاهان 230 230,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - روغن - پارافین واکس نفت سپاهان 1401/05/26 نقدی تالار فرآورده های نفتی
562395 اسلاک واکس سنگین پترولاتوم TIOC-SWHPLB-00 صبا تأمین 1401/05/23 نفت ایرانول 182 260,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - روغن - اسلاک واکس نفت ایرانول تهران 1401/05/26 نقدی تالار فرآورده های نفتی
562175 قیر PG7010 JRC-BIPG7010B-00 خبرگان سهام 1401/05/22 پالایش نفت جی 985 94,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - قیر خالص - عملکردی نفت جی 1401/05/25 نقدی / اعتباری تالار فرآورده های نفتی
562173 قیر PG6422 JRC-BIPG6422B-00 خبرگان سهام 1401/05/22 پالایش نفت جی 1,685 94,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - قیر خالص - عملکردی نفت جی 1401/05/25 نقدی / اعتباری تالار فرآورده های نفتی
562172 قیر 6070 JRC-BI6070B-00 خبرگان سهام 1401/05/22 پالایش نفت جی 2,685 94,000 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - قیر خالص - نفوذی نفت جی 1401/05/25 نقدی / اعتباری تالار فرآورده های نفتی
562159 تری اتانول آمین SHPC-TEAKG-00 بانک ملی 1401/05/22 پتروشیمی شازند 25 210,220 نقدی ریال کیلوگرم 920 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - اتانول آمین پتروشیمی شازند 1401/05/25 نقدی تالار پتروشیمی
562156 منو اتانول آمین SHPC-MEAFG-00 بانک ملی 1401/05/22 پتروشیمی شازند 21 260,060 نقدی ریال کیلوگرم 800 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - اتانول آمین پتروشیمی شازند 1401/05/25 نقدی تالار پتروشیمی
562076 گندله سنگ آهن MIIO-PELL-00 سی ولکس 1401/05/22 سنگ آهن مرکزی ایران 5,000 27,681 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 صنعتی - سنگ آهن - گندله سنگ آهن مرکزی ایران 1401/05/25 نقدی / اعتباری تالار صنعتی
561474 انیدرید فتالیک FRB-PAFL-00 صبا تأمین 1401/05/22 پتروشیمی فارابی 99 360,369 نقدی ریال کیلوگرم 1,000 پتروشیمی و فرآورده های نفتی - شیمیایی - انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی 1401/05/25 نقدی تالار پتروشیمی

1

2

3

4

5

>>

آخرین